Lesgelden

Eenmalige inschrijfkosten zijn €15 per deelnemer

t/m 12 jaar

1 x per week trainen
€20,00 p/m
2 x per week trainen
€35,00 p/m
Onbeperkt trainen
€37,50 p/m

Vanaf 13 jaar

1 x per week trainen
€22,50 p/m
2 x per week trainen
€40,00 p/m
Onbeperkt trainen
€45,00 p/m

Betalingen

Stg. Budo Ryu Sports
NL 24 ABNA 05117 66 114
BIC ABNANL2A

Om de zorg aangaande betalingen voor zowel u als ons te beperken werken wij met betrekking tot de lesgelden uitsluitend middels automatische incasso. Direct na aanmelding ontvangt u een gespecificeerde factuur waarin u een “pro rato” gedeelte van de maand en het eenmalige inschrijfgeld wordt gefactureerd, Budo Ryu incasseert vervolgens altijd per 3 maanden. Mocht u of uw kind als deelnemer opzeggen, dan zullen wij het eventueel te veel geïncasseerde lesgeld terugstorten op uw rekening. De betalingsverplichting vervalt per de eerste van de maand nadat wij de opzegging per mail hebben ontvangen. Elk abonnement is bij ons zonder opgaaf van reden maandelijks opzegbaar, maar waarderen wij het als we de reden ter lering zouden mogen vernemen.

U heeft gekozen voor een bondserkende organisatie met de daarmee samenhangende kwaliteit. Wij melden onze leden aan bij de betreffende bond, de op deze site vermelde lesgelden zijn exclusief bondsbijdrage, deze dienen rechtstreeks te worden voldaan aan de betreffende bond behorende bij de discipline waar u of uw kind aan deelneemt.

 

Incasso

Budo Ryu Sports heeft zeer bewust gekozen om de betaling van de contributie middels automatische incasso te laten verlopen. Reden hiertoe is de administratieve belasting voor zowel leden als bestuur te minimaliseren. Doelstelling is ons blijven richten op het vormgeven van onze sportschool en het ontwikkelen van onze leden. De energie van alle lesgevers, ondersteunend kader, kinderen en ouders moet te allen tijde uitgaan naar de lessen en aanverwante activiteiten.

Om deze energie, tijd en inspanning hierop te kunnen blijven richten worden de incasso’s die niet mogelijk blijken te zijn uitbesteed aan een betrouwbare externe partij. Deze zal namens Budo Ryu Sports de niet te incasseren gelden innen door eerst een brief te sturen met het verzoek de lesgelden, verhoogd met EUR.5,00 storneringskosten, alsnog te voldoen waarna na de wettelijk vastgestelde termijn na overleg met ons zal worden overgegaan tot incasso met toegevoegde incassokosten.

Uiteraard kan het voorkomen dat een incasso om wat voor reden dan ook niet mogelijk is. Als in die gevallen een deelnemer zelf actief binnen een week na de incasso het contact met ons zoekt, komen we in gezamenlijkheid tot een passende oplossing.