Gedragsregels & AVG

Gedragsregels Budo Ryu Sports

  • Het deelnemerschap kan maandelijks middels mail worden beëindigd.

  • Wij hanteren EUR.15,00 inschrijfgeld.

  • Het deelnemen aan de lessen geschiedt uitsluitend in de bij de discipline behorende kleding en op blote voeten.
    Alleen tijdens de proeflessen kan worden deelgenomen in een lange trainingsbroek en t-shirt.

  • Het dragen van sieraden van welke aard dan ook is vanuit veiligheidsoogpunt niet toegestaan.

  • Deelnemers doen hun gi (pak) pas aan op locatie.  Na de les kleden de leden zich rustig om in het kleedlokaal.
  • In verband met de hygiëne is het betreden van de doucheruimte uitsluitend toegestaan met slippers.

  • Betaling geschiedt middels automatische incasso per 3 maanden en wordt op de eerste van iedere drie maanden door Budo Ryu Sports afgeschreven van de door u opgegeven rekening.

 

Protocol tegen seksuele intimidatie

In dit document hebben wij als bestuur van Budo Ryu Sports vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

Klik hier voor het gehele Protocol tegen seksuele intimidatie (PDF)

 

Protocol tegen pesten

In dit document hebben bij als Budo Ryu Sports vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren pesten binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

Klik hier voor het gehele Protocol tegen pesten (PDF)

 

Privacy Policy (AVG)

Budo Ryu Sports hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Budo Ryu Sports houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze verordening zorgt ervoor dat in de gehele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Graag maken wij u erop attent dat bij deelname aan lessen, activiteiten of toernooien waar u of uw zoon/dochter aan deelneemt binnen Budo Ryu Sports of namens Budo Ryu Sports de deelnemer zich confimeert aan het feit dat er foto’s en/of videobeelden worden gemaakt welke uitsluitend door Budo Ryu worden gebruikt op de website en de Social media kanalen van Budo Ryu Sports en/of Budo Ryu Events. Indien men zich daar niet aan confimeren is deelname niet mogelijk. Het is belangrijk dat iedereen notie neemt van deze maatregel om misverstanden te voorkomen. Het is namelijk ondoenlijk om te voorkomen dat budoka’s en/of publiek die aanwezig zijn bij evenementen door fotografen, wellicht zelfs onbedoeld, zichtbaar worden. Uiteraard bieden wij wel altijd de mogelijkheid indien u een foto ongepast vind deze door ons te laten verwijderen, dit kan middels het sturen van een mail naar info@budoryusports.nl

Klik hier voor Budo Ryu Sports Privacy Policy (AVG)

Aanmelden bij Budo Ryu Sports

Elk nieuw lid van Budo Ryu Sports heeft voor aanmelding recht op twee gratis proeflessen. Aanmelden doet u door op deze site rechtsboven op inschrijven te klikken. U kunt voor u of uw kind (vanaf 7 jaar) ervoor kiezen om 2 keer per week te trainen. Kleuterjudo, speciaal voor de kids vanaf 3 jaar, wordt alleen op zaterdagen aangeboden. Er kan gekozen worden om twee verschillende disciplines eenmaal per week te beoefenen of om wekelijks te wisselen tussen twee sporten. U kunt ook voor u of uw kind (vanaf 7 jaar) ervoor kiezen om onbeperkt te trainen. Alle disciplines kunnen dan tweemaal per week beoefend worden.

Aangemeld bij Budo Ryu Sports

Bent u ingeschreven, dan staan onze lesgevers van Budo Ryu Sports garant voor het correct aanbieden van de lesstof, afgestemd op het niveau van u of uw kind. U dient zich te houden aan de gedragsregels opgesteld door Budo Ryu Sports zoals vermeld op deze site. Zorgt u ervoor tijdig aanwezig te zijn, bij voorkeur tien minuten voor aanvang van de les. U kunt zich in het daarvoor bestemde kleedlokaal omkleden, wacht in het kleedlokaal totdat de voorgaande les is afgelopen zodat de les onverstoord doorgang vind. Mocht u of uw kind om welke reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn bij één van de lessen, dan zouden wij graag hiervan op de hoogte gesteld worden. Dit kan de voorgaande les kenbaar gemaakt worden bij de lesgever. Ook kunt u een mail sturen naar info@budoryusports.nl.

Afmelden bij Budo Ryu Sports

Mocht u om welke reden dan ook uw abonnement willen beëindigen, dan kan dat middels het sturen van een mail naar info@budoryusports.nl.

Betalingen

Om de zorg aangaande betalingen voor zowel u als ons te beperken werken wij met betrekking tot de lesgelden uitsluitend middels automatische incasso.
Budo Ryu incasseert per drie maanden de contributie, mocht u of uw kind dus als deelnemer opzeggen, dan zullen wij het eventueel te veel geïncasseerde lesgeld terugstorten op uw rekening. Feitelijk betaalt u hierdoor maandelijks. De betalingsverplichting vervalt per de eerste van de maand nadat wij de opzegging per mail hebben ontvangen. Ondanks dat wij voor ons zelf graag de reden van opgave willen weten is een abonnement bij ons zonder opgaaf van reden maandelijks opzegbaar.

Tariefwijzigingen voorbehouden en exclusief eventuele bondsbijdrage.